VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH KRAJSKÉ ORGANIZACE DĚLNICKÉ STRANY SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI - JIHOČESKÝ KRAJ

Celou předmluvu a další zajímavé příspěvky, například od Mariana Kotleby či Udo Voigta, najdete v knize o 15ti leté historii dělnické strany. Zájemci o koupi knihy mohou psát na kniha@tomasvandas.cz

Více informací o knize zde

KOMENTÁŘ: O SVĚTĚ, KTERÝ JE JEŠTĚ V POŘÁDKU

 

21

6. února 2018 Tady je svět ještě v pořádku. Tento slogan používal anebo ještě používá jeden hypermarket, a týká se párků, uzenek a tlačenky. Já bych si tento slogan dovolil vypůjčit a použil bych ho geopoliticky. Od listopadových celospolečenských změn uběhlo bezmála třicet let. A právě před třiceti lety si ti, kdo tu dobu zažili a prožili, jistě vzpomínají, jak jsme se dívali na Západ. Obdivně, závistivě a chtivě. Bylo toho mnoho, co jsme „zápaďákům“ záviděli. Ano, z dnešního pohledu a chápání to bylo ono „konzumní pozlátko“, ale tak jsme to tehdy viděli. Lákalo nás oblečení, hudba, auta a také politický systém. Prostě jsme žili na Východě, a to pro nás mělo nádech zaostalosti, zanedbanosti a nevýkonnosti. A právě v proběhlé době devětadvaceti let stále trvá jakási železná opona. Pravda, nereprezentují ji ostnaté dráty, hlídkové věže či samopaly pohraničníků, ale hranice stále existuje. Probíhá dokonce i ve stejných místech, i když je Německo dávno sjednocené.

 

Vidět je to hlavně v posledních několika málo letech, když Evropu začala ohrožovat nelegální imigrantská invaze. A v té chvíli ještě více zesílila ona pomyslná hranice mezi Východem a Západem. V té oné „jednotné, přátelské, férové a bezpečné EU“ vznikly dva světy. Svět nepochopitelné otevřenosti, odsekávání kořenů, pošlapávání odkazu předků a nenávisti vůči všem, kdo mají rádi vlastní zem. A na straně druhé svět ostražitosti, tradic a vůle chránit národní hranice.

Není to jen současná krize nelegální imigrace, co odlišuje dnešní Západní od dnešního Východu, protože krize a rozklad tzv. západní civilizace trvá již bezmála oněch zmíněných třicet let. Z vybraných univerzit, za pomoci odnárodněné inteligence se zkorumpovanými médii a za účasti demoliberálních politiků vychází „nový svěží vítr“. Za tím vším se skrývá ničení všech tradičních hodnot, na kterých stojí Evropa více než tisíc let.

Nejdříve jde o to, zaměřit se na rodinu. Rozvrátit její složení a smysl. Všichni to známe už od nás, při propagandě zvrácených intelektuálů a militantních feministek, kterým přizvukují obrýlení mudrlanti z televizních studií a redakcí. Pokračuje to úchylnými pochody v evropských hlavních městech, kde perverzně zvrácení homosexuálové dávají povýšeně na odiv svou úchylku. Rázem se běžně mluví o tom, že rodina není muž a žena, ale že je normální (a mnohdy se i tvrdí, že žádoucí), když rodinu tvoří osoby stejného pohlaví, vychovávající děti. Neomarxističtí agenti ve vládních strukturách tohle vše vkládají do školních osnov, aby otrávili nejmladší generaci jedem liberalismu a kosmopolitismu. Právě na Západě toto dosahuje dnes vrcholu. V našich oblastech to zatím nenalézá dostatečnou odezvu, protože většina rodičů nebyla ještě nakažena západním myšlením.

Křesťanské základy Evropy byly dávno poplivány a poházeny hnojem liberalismu, ateismu, feminismu a homosexualismu. Církev je v západní Evropě poskokem odnárodněné moci, což je korunováno současným papežem, pro kterého je každý nelegální imigrant cennější než kupříkladu sto Poláků, Italů či Rakušanů.

Zaklínadlem západoevropským pseudointelektuálů a jejich východoevropských apoštolů je sousloví – politická korektnost. Chceš pojmenovat problém? Nelze! Politická korektnost, brachu! Ve jménu politické korektnosti se přepisují dějiny, nesmí se mluvit o etnickém původu pachatelů trestních činů, nesmí se mluvit o nevzdělanosti, nezaměstnanosti a zločinnosti imigrantů, až po absurdity typu, že na Formuli 1 už nebudou v boxech pěkné slečny. Zkrátka, z vraždy se můžete vykroutit, ale říci homosexuálovi, že je teplej, tak to vás mají a nic vám nepomůže. Jinými slovy, nemáme cenzuru, to je nedemokratické, ale místo toho máme politickou korektnost.

Je proto logické a historicky nutné, že bruselským snahám se staví na odpor obyvatelstvo východoevropských států (mnohde se k nim přidávají i vlády, protože se jejich představitelé obávají nezvolení, což je hlavně případ „české“ politické reprezentace). Právě východoevropské obyvatelstvo (spolu s Němci z bývalé NDR) vlivem totalitní zkušenosti nevěří oficiálním médiím, která stále a právem považují za hlásnou troubou něčeho špatného a nebezpečného. V českých zemích toto stoprocentně platí o České televizi, která jede zcela v bruselsko–washingtonských příkazech.

Ano, ve východoevropských městech se žena může cítit bezpečně, zde jí nebudou ohrožovat gangy imigrantů, vánoční trhy tam nepřipomínají Maginotovu linii, obyvatelstvo na nich slyší koledy, a ne muezzinovo svolávání k modlitbě, na náměstích máme staré dobré adventní smrky, a ne západoevropské skulptury s plastových lahví, aby se neurazilo cítění „imigrantských hostů“.

Ve východní Evropě není jediná část města, kde vládnou přistěhovalci a policie jezdí do všech koutů měst. Važme si toho, že naše děti jsou buďto chlapeček anebo holčička, že je na ně voláno Petře či Heleno, a nejsou po západním způsobu oslovovány „bezpohlavně“, aby si mohly vybrat pohlaví… Na oné místnosti máme destičku s čurajícím chlapečkem anebo holčičkou. Třetí dveře pro třetí pohlaví, jako na Západě, nemáme.

I tyto zdánlivé maličkosti utvářejí náš východoevropský prostor, kde je svět ještě v pořádku. Tyto věci nám západoevropští obyvatelé závidějí, a proto se tisíce z nich každý rok stěhují směrem na Východ, aby tu jejich děti žili v bezpečí a normálnosti. Opouštějí tu část Evropy, kde jsou kostely nahrazovány mešitami a jejich politické elity jim kradou minulost, tradici a víru, a vnucují jim multikulturní zmar a liberální hlouposti.

Svůj svět si musíme uhájit, jak před nebezpečím vnějším, tak před zrádci uvnitř země. Proto železným koštětem vymeťme odnárodněné vši z českého kožichu.

Jiří Štěpánek, výkonný místopředseda DSSS

REPORT: SJEZD DSSS ZVOLIL ZA PŘEDSEDU VANDASE. ZMĚNA NÁZVU NEPROŠLA

 

26994770_2037539216517048_1875081723_n

  22. ledna 2018 V sobotu 20.1.2017 se v Praze uskutečnil 8. sjezd Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS), kterého se zúčastnilo 78 delegátů, zastupujících místní a krajské organizace strany. Sjezd se konal v době, kdy si dělnická strana připomíná už 15 let od svého vzniku.

 

S úvodním projevem vystoupil předseda DSSS Tomáš Vandas, který shrnul uplynulé období a zdůvodnil, proč se delegáti schází na mimořádném sjezdu, protože impulsem k jeho svolání byla prohra v loňských parlamentních volbách.

Po projevu Tomáše Vandase delegáti sjezdu schválili navrženou změnu stranických stanov, vyslechli Zprávu o hospodaření, která byla současně zprávou Revizní komise DSSS. Zpráva byla jednomyslným hlasováním přijata. Jednomyslným schválením prošla i zpráva Republikové smírčí a rozhodčí komise.

Delegátům sjezdu byl také předložen návrh na úpravu názvu na DSSS - Lidová strana. Proti bylo 69 hlasujících, 7 bylo pro a 2 se zdrželi.

Na funkci předsedy byli navrženi dva kandidáti. Stávající předseda Tomáš Vandas a místopředseda Jiří Froněk. Pro volbu Tomáše Vandase hlasovalo 68 delegátů, 3 byli proti a 7 se zdrželo hlasování. Jiří Froněk obdržel od delegátů 6 hlasů, 54 delegátů bylo proti a 18 se jich zdrželo. Na základě hlasování byl tedy staronovým předsedou DSSS zvolen Tomáš Vandas.

Výkonným místopředsedou DSSS byl zvolen nominovaný Jiří Štěpánek, který od hlasujících obdržel 75 hlasů, a 3 hlasující se zdrželi.

Na funkce místopředsedů byli nominováni: Alena Poláčková a Jiří Froněk

Novou tváří ve Výkonném výboru se stala Alena Poláčková, pro kterou hlasovalo 68 delegátů, 2 byli proti a 8 se jich zdrželo.

Jiří Froněk obhájil pozici místopředsedy strany, protože pro něj bylo 73 delegátů, 3 hlasovali proti a 2 se zdrželi.

Tajemníkem byl opět zvolen Erik Lamprecht, pro kterého hlasovalo 64 přítomných, proti byli 3 a 11 se zdrželo. 

Dalším bodem jednání byla volba Republikového sněmu, a jelikož byli do svých funkcí členů Výkonného výboru zvoleni Tomáš Vandas, Jiří Štěpánek, Erik Lamprecht, Alena Poláčková a Jiří Froněk, hlasovalo se o zbývajících kandidátech: Marek Nechala, Roman Pospíšil, Petr Günther, Viktor Táborský a Jiří Poledno. Všichni tito nominovaní byli do Republikového sněmu zvoleni velkou většinou.

Účastníci sjezdu také zvolili Republikovou revizní komisi v čele s Miroslav Konečným, jako předsedou, a členy Janem Hřivnou a paní Ivetou Šarlejovou. Předsedou Republikové smírčí a rozhodčí komise byl zvolen Bedřich Jan Skočdopol, a za členy byli zvoleni Libor Sojka a Lukáš Brandtner.

V rámci usnesení 8. sjezdu strany byl delegáty odhlasován bod, ve kterém se praví: "DSSS se rozhodla před 2. kolem prezidentské volby vyzvat svoje členy a sympatizanty k volbě současné hlavy státu Miloše Zemana.".

Delegáti sjezdu rovněž v diskuszi kladli důraz na podzimní komunální volby, ve kterých chce strana nejen obhájit stávající pozice zastupitelů, ale ještě je rozšířit na sjezdu byla rovněž prezentována i nová kniha „15 let boje“, kterou si můžete objednat zde.

Tiskové centrum DSSS

LÍDR DSSS JIHOČESKÝ KRAJ ROMAN POSPÍŠIL

Ačkoliv jsme nazýváni extrémisty, jsme jen obyčejní lidé, kteří nesouhlasí s tím, co se v naší zemi děje. Jsme nespokojeni se sociální,ekonomickou a imigrační politikou, která je u nás prosazována zkorumpovanou vládou.

  • Máte dost rozkrádání a korupce ?
  • Vadí vám nárůst imigrace a hrozba islamizace ?
  • Jste nespokojeni s diktátem Evropské unie ?
  • Považujete senát za drahou a zbytečnou instituci ?
  • Chcete znovuzavedení trestu smrti ?
  • Odmítáte živit nepřizpůsobivá individua ze svých peněz ?
  • Máte už dost exekutorské mafie?
  • Chcete důstojný život pro seniory a mladé  rodiny s dětmi ?

Odpověděli jste na některou z otázek ano ? Vězte, že jste se právě stali extrémisty . V dnešní době je každý občan s odlišným názorem či myšlenkou prohlášen za extrémistu a "nácka" nenechme si pošlapávat naši hrdost a bojujme společně za lepší budoucnost pro naše děti a vnoučata. Bojujme se ctí jako bojovali naši předci za budoucnost pro nás...

http://www.dsss.cz/

Jste proti islamizaci a protěžování menšinových skupin v ČR?

počítadlo.abz.cz
Nepřihlášený